AI RỒI CŨNG CHẾT

person climegaadsfolder_openUncategorizedaccess_time April 10, 2017

AI RỒI CŨNG CHẾT.
Người kia danh tiếng lẫy lừng
Giờ đây mạng sống đếm từng phút giây
Cuộc đời là thế này đây
Sớm nên nhận biết, đừng gây lỗi lầm
Ai rồi cũng phải trăm năm
Ai rồi cũng phải nắm trong quan tài
Ai cũng sống nay chết mai
Ai nào thoát được bàn tay tử thần
Từ nay cố gắng tu thân
Nói năng suy nghĩ hướng phần từ bi
Đau khổ chẳng gây làm gì
Ân ân oán oán li bì về sau
Nhân duyên kiếp này gặp nhau
Nếu như không thể ngọt ngào thì thôi
Phận ai nấy giữ cho rồi
Đáo lai không hẹn khỏi vay trả nhiều…!!!

warningComments are closed.