Comments

  1. Bánh mỳ có đó k ăn

    1. bánh mì nào. Hết từ chiều rồi

  2. Hôm nào chúng ta gặp nhau??

    1. hôm nào chị em bay ra.

warningComments are closed.