Đâu đó trên thế gian này

person climegaadsfolder_openUncategorizedaccess_time April 27, 2017

Đâu đó trên thế gian này…con người sinh ra là để trả nợ đời…!!!Cũng một kiếp người..có người giàu sang, hạnh phúc…có người khổ đau cả đời !! Âu đó cũng là nghiệp, là nợ…mong bề trên cho họ sớm thoát nghiệp nợ đời !
Duc Tien

Comments

  1. Đọc mà em hận dự án chục nghìn tỉ, tượng đài nghìn tỉ quá anh

    1. minh không thay đổi được họ và thế giới xung quanh,..thay đổi minh e oi ! để có thể đi và giúp dc nhiều hơn khi có thể

  2. Niềm Trịnh

    May a ngu wa nen phai vay thoi

warningComments are closed.