“Dấu hiệu đặc trưng của Sói Thảo Nguyên là sống về đêm

person climegaadsfolder_openUncategorizedaccess_time May 22, 2017

“Dấu hiệu đặc trưng của Sói Thảo Nguyên là sống về đêm. Hắn sợ buổi sáng, vì đó là khoảng thời gian tệ hại trong ngày, chẳng khi nào đem lại cho hắn điều tốt lành. Hắn chưa từng thật thoải mái vào bất cứ buổi sáng nào trong đời.. (..) Chỉ khi đến xế trưa hắn mới ấm dần và sinh động, và chỉ khi gần tối, vào những ngày hắn thoải mái, hắn mới nghĩ ra được nhiều chuyện, trở nên linh hoạt, đôi khi hào hứng và vui vẻ. Điều này liên quan đến nhu cầu được cô đơn và độc lập của hắn. Chưa ai từng khát vọng độc lập sâu xa và mãnh liệt như hắn. (..); hắn đã trăm lần vứt bỏ và cự tuyệt những thứ được coi là lợi lộc và hạnh phúc trong mắt thế gian, chỉ cốt giữ lấy tự do. Hắn không thù ghét và ghê tởm gì hơn là nhận lấy một chức vụ nào đấy, giữ đúng thời gian biểu của ngày, của năm và phải tuân lệnh kẻ khác. Hắn thù ghét bàn giấy, văn phòng, công sở (..) Hắn biết cách thoát khỏi những điều này, nhưng thường phải chịu hy sinh. Đây là mặt mạnh và đức tính của hắn; ở điểm này hắn bất khuất và không thể bị mua chuộc; ở điểm này hắn kiên định và cứng rắn.”
Chúa ơi, Hermann Hesse, danh nhân của thế kỷ trước viết về mình đấy ư? Sống về đêm, ghét buổi sáng (bạn bè mình ai cũng biết: chớ bao giờ hẹn cafe sáng với Thi :))), nhu cầu được cô đơn, ghét văn phòng, thà hy sinh chứ không muốn mất tự do.. Me, me, me. Đồng cảm quá. =)))

warningComments are closed.