Đề thầy L ra cho hs lớp 4 lên 5 tối qua:

person folder_openUncategorizedaccess_time July 23, 2017

Đề thầy L ra cho hs lớp 4 lên 5 tối qua:
Fill in the gaps with the correct forms of given word:
– My father is a (1)…….., he is always very (2)…………. with his (3) ………….. (Busy)
– answer by student: 1. Businessman, 2. Busy, 3. Secretary
Cả lớp cười rầm rầm!
Thầy đùa: quả này thì bố em chắc chớt với mẹ em rồi!
Em (chợt hiểu ra) trả lời: em không cho mẹ đọc mà!
P/s: clip phỏng vấn trước khi vào lớp của các đồng chí lớp 1-2.
See Translation

Comments

 1. Male secretary u mean?

  1. That’s too bad man! 🙂

 2. Hay quá thầy ơi

 3. Thầy nói thích quá ^^

 4. Giỏi quá thầy ơi. Cu nhà miềng năm ni lên lớp 2 mà nỏ biết chi. Giá như ở gần nhà thầy để gửi em nó sang học.

 5. Thầy có dạy qua mạng ko

  1. Ko em!

 6. Thầy Lờ quá nguy hiểm

  1. Nên học trò T cũng nguy hiểm vậy đó! 🙂

 7. Thầy đưa Lucky vô câu like nhiều quá đi

  1. Hehe.

 8. Hết hè có lớp học nào ko s

 9. Too cute

warningComments are closed.