Comments

  1. Giá ntn em ? Còn ko

    1. Dạ mấy hôm nữa mới có chị ạ. Hnay nhà e khách đặt hết rồi ạ

    2. Chị giơg mới về đên nhà – nãy để đt trong cốp

    3. Vâng e đưa ship đi rồi đấy ạ

warningComments are closed.