Khi nào Con Người tìm đến “Cầu Nguyện

person climegaadsfolder_openUncategorizedaccess_time August 20, 2017

Khi nào Con Người tìm đến “Cầu Nguyện?”
Có thể là khi đó,Họ không tìm được những điều Họ muốn có được ở thực tại, ngoài khả năng của Họ và những người khác,Họ nương nhờ BỀ TRÊN…
Con Người thường Cầu Nguyện về tình yêu, tiền tài,danh vọng,…những lợi ích cho cá nhân,cho những người gia đình Họ,….
Họ quên mất rằng, khi Họ nằm xuống lòng đất , tất cả đều để lại trên mặt đất,ngay cả thân xác Họ cũng phân huỷ, hôi thối không còn gì cả,và Họ bắt đầu bị lãng quên…
Vậy, khi cầu Nguyện ,Ta còn Sống nên Cầu Nguyện điều gì..?

warningComments are closed.