Không mùa hè

person folder_openUncategorizedaccess_time July 12, 2017

1 1 1 1 1  
Không mùa hè ! vừa kết thúc khoá học lớp 9 hôm nay thầy cô chưa kịp nghỉ tay đã có thêm bạn này nữa để vui chung:
Bắt đầu tiếp quản trường tiểu học có thêm phòng học và khuôn viên rộng cho các con. Hy vọng sang năm hoc moi có một mùa vàng bội thu không phải là 10 hay 15 học sinh đậu chuyên Lam Sơn mà con số đó tăng gấp đôi.
See Translation

warningComments are closed.