Comments

  1. Dạ e chào lãnh đạo ạ!

    1. Lãnh đạo nhớn chào bé bự… Hehe

  2. Tới tận Trà My cơ à

    1. Phải để mình hỏi là: “Đi Mẽo suốt vậy cơ à chứ? 😛

    2. ở xứ giãy chết mà sô bèn thiên đường được

    3. Oh! Lãnh đạo mày không thấy thằng lính tà lọt mô đi theo??? 😀

warningComments are closed.