Lịch sử Việt Nam là dựng nước và giữ nước

person folder_openUncategorizedaccess_time July 28, 2017

1 1 1 1 1  
Lịch sử Việt Nam là dựng nước và giữ nước. Dựng nước đã khó giữ nước lại trăm ngàn khó khăn. ngày 27/07 là ngày lễ tri ân những vị anh Hùng dân tộc và chăm lo cho những người có công, các gia đình chính sách. Tưởng nhớ tôn vinh những người đã ngã xuống cho đất nước và sự xả thân hy sinh của người có công đã tạc vào lịch sử. Họ hy sinh cho đất nước sống mãi.
Thế hệ trẻ hôm nay hãy sống học tập và lao động hết mình để không hổ thẹn với cha ông.
Lớp học kĩ năng mềm đã giúp các con biết trân trọng, tri ân sâu sắc những người đã hy sinh cho dân tộc sáng mãi!
Một hành động nhỏ ý nghĩa lớn!
See Translation

warningComments are closed.