Mình mà là dân Thanh Hóa thì mình không chấp nhận # là đại biểu quốc hội của tỉnh mình

person climegaadsfolder_openUncategorizedaccess_time May 13, 2017

Mình mà là dân Thanh Hóa thì mình không chấp nhận # là đại biểu quốc hội của tỉnh mình, vì dù bầu cử đểu đi chăng nữa thì cũng không thể đểu đến mức có thằng nào đó cử 1 thằng cha vơ chú váo ở đẩu ở đâu tự nhiên đứng ta thay cho cái mặt thớt của mình.

warningComments are closed.