Mưa ơi

person climegaadsfolder_openUncategorizedaccess_time August 30, 2017

Mưa ơi, mưa ơi, mưa gieo sầu nhân thế! Mưa nhớ ai, biết người thương có còn nhớ hay quên?…
Lời bài hát Lạnh Trọn Đêm Mưa vang vang. 1 cậu thanh niên trẻ đẩy cái loa và hát rất tâm trạng.
Hà Nội mưa gió…
Rồi 1 cậu khác chống nạng bê giỏ hành bước tới mời tôi. Tôi thoáng nhìn thấy cậu ta có 1 chân giả. Cũng tại cậu kia hát hay quá, ừ thôi mua gói tăm đồng giá 10 nghìn.
” … Riêng ta vẫn u hoài. Đêm đêm tiếp đêm nhớ mong người đã cách xa…”

warningComments are closed.