Nếu trước đây

person climegaadsfolder_openUncategorizedaccess_time May 26, 2017

Nếu trước đây, khi bắt đầu có chủ trương Đổi mới mà Đảng CSVN phát tín hiệu đối thoại với trí thức, lấy ý kiến nhân dân để đưa đất nước chuyển sang kinh tế thị trường mà các trí thức đua nhau hồ nghi rằng: “Thôi đừng dại nghe chúng nó lừa, ông Kim Ngọc chẳng chết vì khoán đó sao?”, rồi dân nghe theo đồng loạt phản đối tưởng như thế sẽ được lòng đảng thì có nghị Quyết Đổi mới kinh tế của Đại hội VI không? Những người lãnh đạo đổi mới sẽ bị quy tội đưa ra chủ trương không được sự đồng thuận của nhân dân.Đem quá khứ để đánh giá hiện tại, nhìn Đảng CSVN là một chủ thể thống nhất là sai về nhận thức. Đảng là nhiều cá nhân, nhiều nhóm, nhiều xu hướng. Hôm nay cá nhân có trách nhiệm muốn đối thoại, những người lãnh đạo không muốn đối thoại không thể phản đối ngay khi có chủ trương. Nhưng khi chủ trương đối thoại không khả thi, người chịu trách nhiệm sẽ mất điểm. Người khác sẽ không đưa ra đối thoại nữa, lấy cớ “Lần trước các đồng chí đã đề xuất chủ trương đối thoại, nhưng những người tự cho mình đại diện cho lực lượng BĐCK khệnh khạng tưởng mình có giá lắm, lên gân lập trường không đối thoại, để chờ cho ta gần sụp đổ mới ra tay cứu vớt ta. Sao bây giờ các đồng chí còn chưa rút kinh nghiệm. Không đối thoại đối thiếc gì cả, Cứ nguyên tắc mà làm mạnh tay”. Đấy, họ sẽ nghĩ thế và lỊch sử sẽ đi theo kiểu đó. Từ chối đối thoại là tiếp tay cho cánh bảo thủ đánh vào những người lãnh đạo thiện chí. Nếu quyết tâm chiến đấu bằng mọi giá sao không lên Việt Bắc lập chiến khu. Ngồi trông chờ thế giới là trò bắt cá trên cây, trong lúc đó thì đối thủ đã liên tục chui vào Nhà Trắng.

warningComments are closed.