Ở phương Tây có một bài thơ tiếng Anh rất phổ biến cho trẻ lên 10 để thấu hiểu các sự kiện xảy ra chung quanh chúng:

person climegaadsfolder_openUncategorizedaccess_time April 10, 2017

Ở phương Tây có một bài thơ tiếng Anh rất phổ biến cho trẻ lên 10 để thấu hiểu các sự kiện xảy ra chung quanh chúng:
I have six faithful serving men
They taught me all I knew
Their names are What and Where and When
And Why and How and Who
Chúng ta trong khi làm việc cũng gặp những câu hỏi này nhưng không phải ai cũng áp dụng thậm chí không hề áp dụng làm cho đôi khi công việc trở nên bế tắc. Phải chi mọi vấn đề ta tiếp xúc đều dùng 5W1H được huấn luyện từ bé thì đâu đến nỗi không có thói quen này.
Ngoài ra còn một cách diễn tả rất lạ về cách đặt câu hỏi trên mẫu hình người với 6W3H tức là:
5W2H + Which + How long (như trong hình dưới đây)
st

warningComments are closed.