Test thử cái đồ chơi

person folder_openUncategorizedaccess_time August 1, 2017

1  
Test thử cái đồ chơi. Hình ra post fb khá phết. Chả lẽ lại mua đồ chiên nghịp về nghịch.
Ai thuê tớ chụp dự án khủng đê. Để tớ lấy cớ mua đồ chơi khủng về chơi 😀
See Translation

Comment

  1. Hahaha

warningComments are closed.