Thông báo tổ chức các lớp đào tạo sử dụng công cụ trích dẫn và quản lý tài liệu tham khảo EEWOWW tháng 8/2017

person climegaadsfolder_openUncategorizedaccess_time June 1, 2018

Thông báo tổ chức các lớp đào tạo sử dụng công cụ trích dẫn và quản lý tài liệu tham khảo EEWOWW tháng 8/2017
EEWOWW là công cụ hỗ trợ nhà nghiên cứu trong hoạt động thu thập, tổ chức quản lý và chia sẻ thông tin tham khảo, phục vụ hiệu quả cho hoạt động trích dẫn và hợp tác trong nghiên cứu với các tính năng nổi trội như:
– Dễ dàng tổ chức thông tin theo nhu cầu nghiên cứu của cá nhân với nhiều dạng tài liệu (word, PDF, file thuyết trình, website, video clip…) theo thư mục.
– Hỗ trợ lấy thông tin thư mục, tóm tắt, thậm chí cả bản toàn văn của tài liệu.
– Cung cấp các định dạng trích dẫn mẫu chuyên nghiệp từ các nhà xuất bản học thuật hàng đầu.
– Giúp nhà nghiên cứu chia sẻ kho tài nguyên nghiên cứu với đồng nghiệp, cộng đồng để hỗ trợ hoạt động hợp tác nghiên cứu, và nhận phản hồi từ các đồng nghiệp trên toàn thế giới.
Trong tháng 8/2017 Trung tâm Thông tin – Thư viện, ĐHQGHN sẽ triển khai tổ chức các lớp đào tạo hướng dẫn cách cài đặt và sử dụng phần mềm tiện ích này cho toàn thể người dùng trong và ngoài Đại học Quốc gia Hà Nội.
Giảng viên, cán bộ, sinh viên có nhu cầu tham dự các lớp đào tạo sử dụng phần mềm EEWOWW tại Trung tâm (Nhà C1T – 144 Xuân Thủy), vui lòng đăng kí trên website của Trung tâm (http://lic.vnu.edu.vn). Ngoài ra, các đơn vị đào tạo trong Đại học Quốc gia Hà Nội nếu có nhu cầu mời cán bộ Thư viện đến hướng dẫn sử dụng thư viện, tìm kiếm tài liệu trên Cổng thông tin của Trung tâm cũng như hướng dẫn sử dụng các phần mềm do Trung tâm đặt mua, vui lòng liên hệ địa chỉ email lic@vnu.edu.vn để đề xuất.
Trân trọng thông báo!
See Translation

warningComments are closed.