“Từ thời kỳ phong kiến đến nay

person climegaadsfolder_openUncategorizedaccess_time May 26, 2017

“Từ thời kỳ phong kiến đến nay, trong các bộ luật của nhà nước, tội “bất trung”, tội “đại nghịch” luôn luôn được xem là tội nặng nhất cần trừng trị. Mà hiện nay, trong bộ luật của chúng ta gọi là các tội xâm phạm an ninh quốc gia.” — nhận định của Đại biểu Quốc hội Nguyễn Thị Thủy.
Thời quân chủ, quyền lực quốc gia thuộc về Trời mà vua là con Trời nên toàn bộ quốc gia (bao gồm cả dân chúng) nằm trong tay vua. Bất cứ ai phê phán vua đều bị coi là “bất trung”, phản đối vua đều bị gọi là “đại nghịch”.
Chuyển sang thời dân chủ, quyền lực quốc gia thuộc về Dân. Công chức nhà nước từ Chủ tịch nước tới cán bộ xã sống nhờ vào tiền thuế Dân đóng, do Dân lựa chọn, được Dân ủy quyền, nên được coi là công bộc, đầy tớ cho Dân. Công bộc, đầy tớ làm việc không tốt thì phải nghe Dân chửi; không chịu nổi thì xin Dân cho nghỉ; tệ quá thì bị Dân đuổi, chứ cái lý nào mà ông bà chủ là Dân lại “bất trung” và “đại nghịch” với công bộc, đầy tớ?
Cách mạng chính là sự chuyển đổi đó. Mà giải phóng cũng phải gắn với tiến trình đó.
Nói như bà Thủy thì đâu khác gì muốn tiếp tục chế độ quân chủ, nghĩa là sổ toẹt vào mọi tuyên bố lâu nay từ đảng của bà* về cách mạng và giải phóng, khiến chúng trở nên lố bịch và dối trá?
[*] Đại biểu Nguyễn Thị Thủy là đảng viên đảng Cộng sản Việt Nam, được đảng này đề cử vào Quốc Hội khóa 14. (Nguyễn Anh Tuấn)
PHẢN ĐỘNG (VỚI ĐẢNG) KO Ở ĐÂU XA, PHẢN ĐỘNG CHÍNH LÀ NGỮ ĐẠI BIỂU ĐẢNG VIÊN NÀY NÀY – NHỔ TOẸT VÀO LÝ LUẬN BẤY LÂU NAY CỦA CHÍNH ĐẢNG CỘNG SẢN

Comments

 1. Tran Ngoc Minh

  Sai chữ Là a ới, phải vào chữ :)))

  1. Thắng Thế Lê

   Anh viết nó nhảy hay sao á

 2. Trong cái câu thiệu “CHXHCN…” không có chữ “Dân Chủ” bác ơi

  1. Thắng Thế Lê

   Họ vẫn tuyên truyền trong cương lĩnh bấy lâu

warningComments are closed.