Tư tưởng và đạo đức Hồ Chí Minh

person climegaadsfolder_openUncategorizedaccess_time May 25, 2018

Tư tưởng và đạo đức Hồ Chí Minh.
Sau năm 1975, khi Cộng Sản Việt Nam vừa mới cưỡng chiếm miền Nam, việc đầu tiên là chúng lo nhồi sọ thanh thiếu niên miền Nam về hình tượng Hồ Chí Minh và đảng Cộng Sản Việt Nam. Chúng đã đầu độc giới trẻ khi đã thần thánh hóa một tên đại bịp đá cá lăn dưa, một tên tội đồ đốn mạt nhất của lịch sử Việt Nam. Việc đầu độc vẫn còn tiếp diễn mãi cho đến ngày nay mặc dầu hiện tại một số bộ phận chóp bu của đảng Cộng Sản chẳng còn tin bao nhiêu vào tên tội đồ dân tộc này.
Hiện nay, tại Việt Nam, học sinh sau khi học xong lớp 12, bước vào đại học bất cứ ngành gì cũng phải học một năm bắt buộc về tư tưởng và đạo đức Hồ Chí Minh. Chúng đã bịa và thần thánh hóa tên cáo già này, mặc dầu đã chết từ lâu nhưng cũng cố lôi về như là một thần tượng để đầu độc giới trẻ. Chính Hồ Chí Minh khi còn sống cũng đã từng tuyên bố: “Tôi chả có tư tưởng gì cả, tất cả cũng là từ Các Mác, Lê Nin, Stalin”. Mà tư tưởng của Các Mác, Lê Nin và Stalin thì ai cũng biết cả rồi. Những nước thuộc Liên Xô cũ và các nước Đông Âu sau khi chế độ Cộng Sản bị sụp đổ, những sách vở của Các Mác, Lê Nin, Stalin,những bức tượng của Lê Nin, Các Mác, Stalin đã bị giật sập và đem vất vào bãi rác. Vậy thì tại sao lại bắt giới trẻ phải học một năm đầu tiên đại học về tư tưởng Hồ Chí Minh để mà làm gì?
Lại nói về đạo đức Hồ Chí Minh. Trước đây, Cộng Sản Việt Nam cũng như chính Hồ Chí Minh đã tự nhận là y hoàn toàn độc thân, chưa có vợ. Thế nhưng, sau này thì người ta mới biết được là khi sang sinh sống ở Paris, y đã có quan hệ như là vợ chồng với một phụ nữ Pháp. Sau đó, y sang Nga lại có thêm một người vợ Nga. Rồi sang Trung Hoa lại có thêm một người vợ Tàu. Khi về sống ở hang Pắc Bó lại có quan hệ với một phụ nữ người dân tộc Tày và sinh ra Nông Đức Mạnh. Sau khi về Hà Nội thì quan hệ với Nông Thị Xuân sinh ra một người con trai hiện đang sống tại Hà Nội. Sau đó, Nông Thị Xuân muốn Hồ Chí Minh để mình làm vợ chính thức. Y không đồng ý mới sai Trần Quốc Hoàn lúc đó đang làm bộ trưởng công an thủ tiêu. Trước khi thủ tiêu Nông Thị Xuân, tên Trần Quốc Hoàn này đã hãm hiếp và sau đó đem ra đường cho xe cán chết giả như là một tai nạn giao thông. Với một người có đạo đức bẩn thỉu như Hồ Chí Minh mà bắt học sinh học theo đạo đức của hắn quả là điều nực cười và khốn nạn nhất.
Bắt học sinh phải học theo tư tưởng và đạo đức Hồ Chí Minh, Cộng sản Việt Nam đã làm công việc nhồi sọ và đầu độc đầu óc của thanh thiếu niên Việt Nam. Sau này, khi lịch sử sang trang, công việc gột rửa đi những bài học về tư tưởng và đạo đức của tên cáo Hồ trong đầu óc thanh thiếu niên Việt Nam là một công việc vô cùng khó khăn và đòi hỏi nhiều công sức.
Phi Vũ

warningComments are closed.