Vấn đề và giải pháp

person climegaadsfolder_openUncategorizedaccess_time April 26, 2017

Vấn đề và giải pháp
Cuộc họp tạm kết thúc. Những người nêu vấn đề đã ra ngoài. Nhóm giải pháp ở lại. Họ vẫn tiếp tục thảo luận để tìm giải pháp cho vấn đề. Không khí có vẻ dễ thở hơn.
Nhóm “vấn đề” thường thấy vấn đề trong mọi giải pháp. Họ cho là giải pháp có thể nhưng rất khó.
Nhóm kia thì ngược lại.
Họ thấy giải pháp trong mọi vấn đề. Họ cho là vấn đề rất khó nhưng có thể có giải pháp.
Nhóm “vấn đề” thấy vấn đề trong mọi giải pháp. Nhóm “giải pháp” thấy giải pháp trong mọi vấn đề.
(Đôi khi, đưa được nhóm “vấn đề” ra khỏi cuộc họp là giải pháp đầu tiên trong mọi giải pháp, của nhóm “giải pháp” :D)

Comments

 1. Phan Tất Thứ

  Ảnh minh hoạ rất hay! tư tưởng khá tương đồng với mô hình BizMind!

  1. E Còn chưa dc TS Thứ khai sáng về Bizmind 🙂

 2. Trần Hoàng Yến

  Tóm lại cứ đuổi nhóm ‘vấn đề’ đi là ra ‘giải pháp’ ;-).

  1. Đó là giải pháp đầu tiên 😛
   Nhìn cách người ta ném đá đề xuất cấm xe máy mà xem chị

 3. Tran Xuan Hai

  Nếu đưa nhóm vấn đề đi ra ngoài, thì nhóm giải pháp lấy đâu việc mà làm

  1. Vấn đề thì ai chẳng biết, ở lại chỉ làm trần trọng hoá vd thì làm giề 😀

 4. Tran Xuan Hai

  Họ ở lại để nhóm Giải pháp đưa được giải pháp ít phát sinh thêm vấn đề nhất.

 5. Khổ.Lại k phải thế cơ 🙂

 6. Tran Xuan Hai

  Thầy cứ đùa

 7. Trần Hoàng Yến

  Phan Son hiệu ứng nhiều gạch đá ở VN luôn nổi bật, bất chấp suy luận.

 8. Trần Quang Thăng

  Chả hiểu!!!

  1. Thì đi trồng hoa đi

 9. Đôi khi đành thở dài “cái nước mình nó thế” cho đỡ nặng đầu 😀

 10. Đi “tưới” hoa chứ anh :))

warningComments are closed.