GRAND OPENING: “THE VUON” – NÂNG TẦM WORKING SPACE CAO CẤP, The Vuon – Luxury Garden Office ra đời với sứ mệnh mang đến một…

GRAND OPENING: “THE VUON” – NÂNG TẦM WORKING SPACE CAO CẤP The Vuon – Luxury Garden Office ra đời với sứ mệnh mang đến một định nghĩa hoàn toàn mới về không gian làm việc cao cấp dành cho những người làm việc tự do (freelancers), các nhóm khởi nghiệp, những người nước ngoài sinh […]