CẦN PHẢI XEM XÉT TRÁCH NHIỆM CỦA NGƯỜI QUYẾT ĐỊNH ĐẦU TƯ

person climegaadsfolder_openUncategorizedaccess_time May 22, 2017

CẦN PHẢI XEM XÉT TRÁCH NHIỆM CỦA NGƯỜI QUYẾT ĐỊNH ĐẦU TƯ, CÁC NGƯỜI TRỰC TIẾP THAM GIA ĐÀM PHÁN KÝ HIỆP ĐỊNH VAY VỐN
Theo kế hoạch ban đầu, thời gian thực hiện dự án là 11.2008 tới 11.2013. Tổng mức đầu tư 552,86 triệu USD. Tuy nhiên, tới 4.2010, nhát cuốc động thổ đầu tiên mới được bổ xuống. 7 tháng sau, tháng 10.2011, dự án mới chính thức được triển khai. Sau những lần “điều chỉnh”, tổng mức đầu tư đã đội lên 868,04 triệu USD (tăng hơn 300 triệu USD so với kế hoạch ban đầu – PV), tương đương với hơn 18.000 tỷ đồng.
Vấn đề ở chỗ không phải chúng ta không biết.
Ngay trước nghị trường, ĐBQH Lê Như Tiến có lần gọi đây là những “trái đắng”! Theo ông Tiến: cần phải cân nhắc hết sức kỹ lưỡng vì vay ODA không phải vay bằng mọi giá mà cân nhắc khả năng trả nợ thế nào, nếu không cẩn thận sẽ trở thành món nợ của con cháu sau này. “Lúc đầu họ đấu thầu rất rẻ, giá rất thấp nhưng sau đó càng ngày càng đội vốn lên. Cuối cùng qua mấy lần đội vốn thì lại thành giá cao nhất. Đã thế thời gian thi công rất chậm chạp. Hơn nữa, họ thường đưa nhân công, lao động phổ thông sang chứ không phải lao động của mình!”

warningComments are closed.