Comments

  1. Chả thấy rủ sớm gì cả, làm hởm rở roài lại về:)

  2. Nhat chi roi!

  3. òi oi, thì đã than vãn từ chìu là rảnh hem chịu nội rồi mờ, từ nay đến hết tết mềnh ở ngoài đường suốt nhé, có rì thì ới nhé, mình là gái hư nên hem có bận chi hết é

  4. Uốn đc đâu cứ to còi thế

warningComments are closed.