Lại đi trễ lại gặp anh tài ko biết đường

person climegaadsfolder_openUncategorizedaccess_time May 26, 2017

Lại đi trễ lại gặp anh tài ko biết đường, thay vì quay lại thì ảnh chạy thẳng, mình hỏi “sao anh đi đường này” ảnh kiểu rất tự tin “đi đường này ko kẹt xe, thong thả hơn”, chạy được 1 đoạn ảnh quay đầu lại, lần này mình chỉ lặng im xem ảnh nói gì, ảnh nói giọng nhẹ nhàng “có thông báo tắt đường”, quao ko lẽ giờ nói với ảnh “đường nào nó tắt mà nó báo anh lẹ zậy, thật ra đi thẳng sẽ rất xa anh à”, nhưng thôi dù sao cũng trễ bà nó rồi anh cứ thong thả chạy đi :)))

warningComments are closed.