Lỗi còn của chính chúng ta

person climegaadsfolder_openUncategorizedaccess_time May 17, 2017

Lỗi còn của chính chúng ta, những người khán thính giả. Chúng ta đã dễ dàng thỏa hiệp, để cho những hiện tượng vô văn hóa không hiếm gặp như ca này dễ dàng thành công. Và cũng thẳng thắn mà nhìn việc họ cứ làm vậy thì lại càng thành công, càng được hâm mộ, thì họ sẽ vẫn làm thôi.
Hơn cả sự đau đớn, những nghệ sỹ khổ luyện để có những trình diễn mang đầy đủ những chất liệu nghệ thuật tới với khán giả, họ rèn giũa , học hỏi để sống và lao động có văn hóa, thì lại không thành công trong sự nghiệp. Đó là điều mà bác Trung Dân còn chưa nói đến.
——————————————————————————————
NS Trung Dân
“Trong sự việc này, tôi rất đau đớn. Nhưng nếu khán giả thương tôi, hãy cùng tôi tha thứ cho cô Hương Giang… Và xin khán giả cũng hãy tha thứ cho tôi… bởi chính tôi cũng tạo nên điều gì đó không đẹp trong chính văn hóa chung của chúng ta hôm nay”
http://giaitri.vnexpress.net/…/trung-dan-du-dau-don-toi-cha…

Comments

  1. Hiển Jeep

    Sao lại có logo Hjb bên cạnh là sao

    1. Phạm Duy Quốc

      Thánh soi ! Kinh thặc

warningComments are closed.