Sáng nay

person climegaadsfolder_openUncategorizedaccess_time May 5, 2017

Sáng nay, tôi có buổi làm việc tại Sở Tài nguyên và Môi trường TP Hà nội, để đối thoại với lãnh đạo Sở này về hai vụ việc, sau 9 lần “chầu trực” trong 9 tháng liên tiếp vào ngày tiếp dân của lãnh đạo Sở theo luật Tiếp công dân. Kết quả : lãnh đạo Sở xin lỗi, do bận quá nhiều công việc nên nay mới bố trí tiếp luật sư và các công dân liên quan, đồng thời cam kết đến 15/5/2017 sẽ trả lời bằng văn bản theo thẩm quyền của Sở Tài nguyên và môi trường về hai vụ việc này. Sau khi nghe luật sư và các công dân trình bày, vị lãnh đạo Sở biết thêm những thông tin và căn cứ luật để có cơ sở giải quyết. Hy vọng quyền và lợi ích hợp pháp của các công dân- thân chủ của tôi sẽ được giải quyết thoả đáng. Hoan nghênh thái độ cầu thị của lãnh đạo Sở TN- MT TP Hà nội!

Comments

  1. 50/50 thôi.

    1. Vu Hai Tran

      99/100

  2. 99/100 là rất mừng. Nhưng còn 1% quan trọng nữa. Và hy vọng nhân dân miền trung giảm được Dioxin từ các lò của Formosa.

  3. Le Xuan Truong

    50/50 > 99/100

warningComments are closed.